Silas Marr

Inkvisitor och tillfällig uppdragsgivare åt spelarna

Description:

Gammal, skör och rullstolsbunden inkvisitor som spelargruppen första gången träffade på den hårt förorenade och industrialiserade planeten Solomon. Marr gavs tillfällig auktoritet över spelarna och skickade iväg dem på ett till synes enkelt och riskfritt rekognoseringsuppdrag. Uppdraget förde gruppen till utauktioneringen av en av Haarlock-klanens mest förmögna och besynnerliga dödsbon i krematoriestaden House of Dust and Ash.

Bio:

Silas Marr

Dark Heresy - The Haarlock Legacy Fludd