Marcus Vulpa

Gruvlig kättare och en av ledarna för slavsekten the Beast House

Description:

Storvuxen, svartmuskig och hänsynslös slavhandlare med hundratals liv på sitt samvete. Som ledare för Beast House har Vulpa inte bara smugglat kätterskt gods mellan planeter, utan också kidnappat och förslavat tusentals imperiska medborgare. Vulpa var en av spelargruppens huvudmål efter att de kidnappats och förts som slavar till den dekadenta och förtappade planeten Quaddis. Vulpa var tillsammans med “Den Älskade” djupt involverad i händelserna kring Den Trettonde Timmen och frammanandet av slavdemonen the Widower.

Presumed dead.

Bio:

Marcus Vulpa

Dark Heresy - The Haarlock Legacy Fludd